เจ้าเทาทองคำ !

เจ้าเทาทองคำ !


#เทาทองคำ​ สุดยอดไก่อุดม​ทัศนีอีกตัว​ ที่ควรอนุรักษ์​ เป็นไก่พื้นถิ่นของ​จังหวัด​พิษณุโลก​ มีความ​สวยงามลักษณะ​ดีเป็นมงคล​กับผู้​เลี้ยง​ตอนนี้​มีกลุ่มอนุรักษ์​สายพันธุ์​แล้ว​ ที่จังหวัด​พิษณุโลก ​เพื่อสืบทอด​สายพัน​ธ์ุดีๆให้ลูก​หลานต่อไป ในอนาคต​เป็นมรกดโลก และมรดก​ของคนไทยต่อไปนี่แหละ